Migren

Migrenin Akupunkturla Tedavisi

Migren Nedir?

Migren, yüksek oranda kalıtımsal sebeplerle ortaya çıkan, her yaşta başlayabilen, kısa ya da uzun aralıklarla tekrar edebilen, periyodik seyir gösteren, hemikranial (yarımbaş ağrısı) ve zonklayıcı nitelikte baş ağrısı olarak tanımlanmaktadır.

Migren zaman zaman tek, zaman zaman çift taraflı meydana gelebilmekte, genellikle bulantı, kusma, ışığa ve sese hassasiyet ile kendini göstermektedir. Migren ağrısı genellikle, enseden göze veya göz arkasından başlayarak enseye yayılmaktadır. Migren atakları, bazı vakalarda ayda bir, bazı durumlarda ise haftada 2-3 kez ortaya çıkabilmekte ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Genellikle migren ataklarındaki zonklayıcı baş ağrılarına kusma eşlik etmektedir. Migren atakları, uyku ve istirahat ile geçebilmektedir.

Migren ağrıları, önceden baş ağrısı bulunmayan kişilerde, ileri yaşta ve aniden başlayabilmektedir. Gerilim tipi baş ağrıları devamlı ve periyodik bir seyir göstermekte, ense ve alın bandında oluşma meyili göstermektedir.

Migren Fizyopatolojisi

 • Öncelikle kanda serotonin artışı meydana gelmektedir.
 • Ardından kandaki serotonin seviyesi düşmekte ve başta bulunan, özellikle şakaklardaki yüzeysel temporal arterlerde genişleme meydana gelmektedir.
 • Damarlarda bulunan ağrı reseptörleri hassaslaşmaktadır.
 • Ağrı alıcılarının gerilmesiyle beraber şiddetli ağrı oluşmaktadır.
 • Kafa içerisinde meydana gelen değişimler, beyin zarındaki irritasyona bağlı olarak bulantı, kusma ve ışığa hassasiyete sebep olabilmektedir.
 • İyileşme sürecinin başlamasıyla birlikte, plazma serotonin seviyesi normale dönmekte, inmekte ve damar çapları normale dönmektedir.

Akupunktur Nedir?

Akupunktur, vücutta bütünsel bir iyileşme ve sağlık oluşturma temeline dayanan altenatif bütünsel tedavi yöntemidir. Cilt üzerinde belirlenmiş olan belli başlı noktalara ince iğnelerin batırılması yöntemiyle, vücutta bütünsel bir iyilik sağlanması amaçlanmaktadır.

Akupunktur yöntemi, sinir sistemine etki etmektedir. Sinir sisteminde ince yapıdaki iğneler yoluyla oluşturulan etki, vücutta ağrı giderici nitelikte maddelerin artışını sağlamaktadır.

Akupunktur yöntemi, migren tedavisi amacıyla batı ülkelerinde sıklıkla uygulanan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Akupunktur tedavisi uygulanan kişilerde, migren nöbetlerinin seyrekleştiği gözlemlenmektedir. Gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar doğrultusunda, akupunktur tedavisi ile migren hastalığında tedavi başarı oranının %80 olduğunu söyleyebilmekteyiz.

Migren hastalıklarında, kulak ve vücut akupunkturu uygulanmaktadır.

Migren ve Akupunktur Tedavisi

Akupunktur tedavisinde kullanılan ince yapıdaki iğneler yoluyla sinir sistemine etki oluşturulmaktadır.

 • Akupunktur tedavisi ile, vücutta mevcut olan endorfin harekete geçirilmektedir. Endorfin, güçlü bir ağrı kesici görevi görmektedir. Vücuttaki endorfin miktarında artış meydana gelmesiyle birlikte, kişinin ağrı eşiğinde artış meydana gelmektedir. Migrenin sebep olduğu zonklayıcı nitelikte baş ağrılarına karşı, ağrı eşiğinin yükselmesi durumu, kişide önemli bir rahatlama oluşturmaktadır.
 • Akupunktur tedavisi ile vücuttaki sakinleştirici maddeler de harekete geçirilmektedir. Migren kriziyle birlikte düşüş gösteren vücuttaki plazma serotonin seviyesi, akupunktur tedavisi ile arttırılmaktadır. Örneğin vücuttaki serotonin artışı, kişinin kaygılarının azalmasına, rahatlamasına ve huzurlu hissetmesine katkı sağlamaktadır. Bu durum, ağrı ve beraberinde oluşan kusma, bulantı ile kendini gösteren migrenin etkilerine karşı kişide rahatlama sağlamaktadır.
 • Akupunktur yöntemi ile vücutta serotonin seviyesi dengelenmekte ve böylece temporal arterde dilatasyon gelişiminin önüne geçilebilmektedir.
 • Akupunktur yöntemi ile, migren kriziyle birlikte kanda serbestleşen ağrı uyaranlarının konsantrasyonu düşmektedir.
 • Akupunktur tedavisi, migrene bağlı olarak otonom dengesinde oluşan bozulmayı yeniden oluşturmaktadır.

Akupunktur Tedavisinin Migren Tedavisindeki Etkileri Nelerdir?

Akupunktur yöntemi ile migren tedavisi, büyük oranda sağlanabilmektedir. Bu noktada tedavinin kalıcı etkisi, akupunktur yöntemini diğer tedavi seçeneklerinden ayırmaktadır. Akupunktur tedavisi ile migren hastalığı kalıcı olarak tedavi edilebilmektedir. Ağrı kesici ilaçlarla sürekli tekrarlama seyri gösteren migrende, akupunktur yöntemi ile kalıcı iyileşme sağlanabilmektedir.

Akupunktur tedavisi, yan etkisi bulunmayan bir tedavi yöntemi olarak, migren durumunda kalıcı iyileşme sağlamasının yanı sıra, migrenle birlikte seyir gösteren başka hastalıklarda da iyileşme sağlayabilmektedir. Migren krizlerinde ağrı kesici alınmasının olumsuz etkiler oluşturabileceği ülser, gastrit gibi durumlarda, akupunktur yan etki oluşturmadan bu hastalıkların da tedavisini mümkün kılmaktadır.

Vücudun kendi ürettiği ağrı kesiciler, yan etkisi olmayan akupunktur yöntemi ile harekete geçirilebilmekte ve migren kalıcı şekilde tedavi edilebilmektedir.