Omurilik Zedelenmesi ve Laser

Düşük yoğunluklu lazer terapisinin sinir hücrelerini koruduğu ve fonksiyonlarını sürdürdüğü belgelenmiştir. Aksonal yeniden büyümeyi ve miyelinizasyonu artırır, lezyon bölgesindeki yaralı dokuyu azaltır ve hatta omurilikteki motor nöronlarıyla alakalı dejenerasyonu azaltabilir.

Byrnes et al, farelerde omurilik yaralanmasında transkutanöz (deri üzerinden) lazer ışığının etkisi üzerine çalışma yaptı. Işığın %6’sı omuriliğe ulaştı ve tedavi akson sayısında ve nöron çoğalmasında belirgin artış sağladı. (Bağışıklık hücre aktivasyonunu bastırarak)

Lazer fototerapisinin stem (sap) hücrelerinin ve diğer kültürlü hücrelerin çoğalmasını hızlandırmada faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Periferal ve CNS nöronların, ayrıca diğer hücre ve dokuların da rejenerasyonunu stimüle etmektedir.

Omurilik üzerine uygulanan lazer ışınımının ezilmiş periferal sinirin yenilenmesindeki etkisi (2001)

Çalışmanın amacı, alakalı omurilik bölümlerine düşük güçte lazer uygulandıktan sonra ezilmiş siyatik siniri yenilenmesini incelemektir.

Farelerde siyatik sinirinin ezilme yaralanmasından sonra, yara kapanır kapanmaz düşük güçte lazer omuriliğin alakalı bölümlerine uygulandı. 16 mW, 632 nm (kırmızı) He-Ne lazer. Tedavi günde 30dk olacak şekilde 21 gün peşpeşe devam ettirildi.

Zedelenmiş sinir hücrelerinin elektrofizyolojik aktivitesi %90 oranında eski haline geri döndü.

Byrnes et al, 810 nm diyot lazer kullandı. 150 mW. 3000 sn. 0,3 cm2 nokta. 1600 J/cm2 dozunda. Farelerde omuriliğin T9 dorsal hemisection’ında iyileşme ve fonksiyonelliği hızlandırmak için. Akson yenilenmesi ve fonksiyonellikte düzelme görüldü. Data göstermektedir ki, laser ışık terapisi yaralanmış omurilik üzerinde anti-inflamatuar etkiye sahiptir.

Anders et al, farelerde ezilmiş yüz sinirlerinin rejenerasyonu üzerine çalıştı. Çeşitli dalga boylarını karşılaştırdı ve en iyi yanıtı 162 J/cm2 dozunda 633 nm He-ne lazerle aldı.

1997 yılında yapılan bir çalışmada 780 nm, 200 mW lazer 30 dk uygulandı. Günlük olarak. 2 hafta boyunca. Olumlu sonuçlar. Işınlamaya gecikme olmadan başlandı.

2013’te Yapılan Bir Çalışma:

Farelerin omurilikleri yaralandı. Yaralanmanın hemen ardından 808 nm lazerle günde 1 kez, 5 gün boyunca ışınlama yapıldı. (Omuriliğe dik açıyla veya paralel olarak) 5. günün sonunda fonksiyonellik testinde lazer grubunda belirgin gelişmeler görüldü.

Yaralanmanın 10. gününden sonra, omuriliğe paralel açıyla lazer uygulanan farelerde lokomotif fonksiyon belirgin bir şekilde gelişme gösterdi. (Dikey ışınlama grubuna göre)

Paralel ışımanın daha iyi bir penetrasyon sağladığını düşünüyoruz.