Bel ve Boyun Fıtığına Etkisi

780-904 nm dalga boyu aralığındaki kızılötesi laserlerin cildin 2-4 cm kadar derinine nufüz etme özelliği vardır. Bu sebeple derin dokulardaki problemlerin tedavisi için (fıtık gibi) daha çok bu dalga boyundaki laserler kullanılır. Kırmızı laserler ise 0,5-1 cm kadar derinliğe inebilir.

Disk herniasyonlarını iyileştirilebilecek mekanizmalara dair bazı araştırmalar vardır. Genel olarak kabul görülmektedir ki, fıtıklı disk parçaları yeniden absorbe olur.(*1-2) Histolojik araştırmalara göre fibrokartilaj yapı gösteren parçaların etrafında bol damarlanmaya sahip granüle dokular bulunmaktadır.(*1) Granüle dokuların içinde hakim olan hücreler fibroblast ve endotel hücreli makrofajlardır.(*2) Bu hücre çeşitlerinin laser terapisinden olumlu etkilendiği görülmüştür. Makrofajların ve fibroblastların stimülasyonu, laser terapisinin disk fıtıklarını nasıl iyileştirdiğine dair birincil mekanizma olabilir.(*3)

IL-1, IL-6 ve TNF-a gibi inflamatuvar işaretçileri de ayrıca fıtıklı disk bölgesinde bulunmaktadır. Bu da artan prostaglandin E2 konsantrasyonuna neden olur. 2 çalışma, laser terapisinin bu prostaglandin E2 konsantrasyonunu etkili bir şekilde azalttığını göstermiştir. (*4-5)

Enflamasyondaki azalma da laser terapisinin fıtıklı diskleri nasıl iyileştirdiğine dair başka bir mekanizma açıklamasıdır.

Infrared Laserlerin Disk Fıtıklarını İyileştirdiğine Dair Bazı Çalışmalar

GaAs is effective in chronic low back pain.

Two abstracxts from Lasers Surg Med. 1998; Suppl. 10, p. 6 1)…2)Effects of low energy laser therapy on herniated lumbar discs.

Gruszka M et al. Gruszka (Buenos Aires) treated 15 patients with one or more protruded lumbar disc herniations with GaAs 904 nm, with a dose of 9J on each point, 20 to 25 points on the lumbar spine and on referred radicular pain points, 3 to 5 times a week during 4 months. Pain was relieved in 100%, gait and neurological signs improved in all patients, EMGs improved and CAT scans showed less protrusion of the herniated discs.

Burada kısaca 1 veya daha fazla fıtıklı bel diski olan 15 hastaya 904 nm dalga boyunda laserin haftada 3-5 kez olarak 4 ay boyunca uygulandığı, hastalarda ağrının 0 geçtiği ve CAT taramalarında da fıtıklı disklerdeki taşmanın azaldığının görüldüğü bildiriliyor.

A Case Study of a Slipped or Herniated Disc

The following is a case study with the successful treatment of a herniated (slipped) lumbar (lower back) disc.

The MRI Scan of the lumbar spine showed a Herniated Disc prior to treatment. A 40 year old woman presented at Abe Orthopedic Clinic with a 2 year history of lower back pain and pain in the left hip and leg, diagnosed as a ruptured disc between the 5th lumbar and the 1st sacral vertebrae.

The condition had failed to respond to conventional treatment methods including pelvic traction, nonsteroid anti-inflamatory drugs and spinal manipulation. The patient under went laser therapy treatment as an outpatient for 7 months with 2 treatments per week, the patient's condition dramatically improved, demonstrated by mobility exercises.

This improvement was confirmed by further MRI scans which showed clearly the normal condition of a previously herniated lumbar 5th and sacral 1st disc.

Burada ise özetle bel fıtığı olan bir hastanın laser terapisiyle başarılı bir şekilde iyileştiği belirtiliyor. 40 yaşında kadın hasta. MRI taramasına göre bel omurgasında tedavi öncesi fıtık tespit edildi. 2 yıldır bel ağrısı, kalça ve bacaklara vuran ağrısı var. L5-S1 arasında fıtık sözkonusu.

Hasta pelvik traksiyon, nonsteroid anti-inflamatuvar ilaçlar ve omurga manipulasyonuna yanıt vermemiş. Hasta haftada 2 kez olacak şekilde 7 ay boyunca laser terapisinden geçiyor. Hastanın durumu belirgin bir şekilde iyileşiyor ve hareket egzersizleriyle de bu görülüyor.

Ayrıca bu gelişme MRI taramasıyla da onaylanıyor ve L5-S1 arasındaki diskin eski normal kondisyonuna geri döndüğü görülüyor.

Başka Bir Çalışma

The dose-response effects of low level laser therapy on pain and range of motion in patients with lumbar disc protrusion

Objectives:

To assess the effectiveness of low level laser therapy on pain and range of motion in patients with lumbar disc protrusion.

Patients and Methods:

A sample of convenience of 45 patients was randomly assigned to 3 groups (n=15) including: High dose LLLT group (Dose= 40J/cm2, age=37/88 ±8/4, mass= 67/42 ±8/6), Low dose LLLT group (Dose= 7J/cm2, age=39/88 ±8/4, mass= 65 ±6/6), and control group (age=39/23 ±8/9, mass=68/94 ±10/5). The study was double blinded and all patients in each group treated with LLLT 3 times per week for 15 sessions. Pain and range of motion were measured pre and post treatment with a visual analogue scale and clinical tests. K-S statistical analysis was used to show normal distribution of data. Between-group comparisons of all data were performed with ANOVA (p<0.05).

Results:

Qualitative, anthropometric and quantitative variables revealed no significant differences between the three groups before treatment. The results showed a significant difference in pain and ROM of patients in the low dose LLLT group after treatment (p<0.05). On the other hand, these variables did not reveal any significant differences in high dose LLLT and control groups (p>0.05).

Conclusions:

Low dose LLLT may be effective in decreasing pain and improving ROM in patients with lumbar disc protrusion.

DDLT’nin bel fıtığı hastalarında ağrıda ve hareket düzeyi üzerindeki doz yanıtı.

45 hasta. 3 grup. 1. gruba yüksek doz (40 J/cm2), 2. gruba düşük doz (7J/cm2) ve 3. grup plasebo. Düşük doz laser grubunda diğer iki gruba göre ağrıda belirgin azalma ve hareket kabiliyetinde artış gözlemlenmiştir.

  1. Doita M, Kanatani T, Harada T, Mizuno K. Immunohistologic study of the ruptured intervertebral disc of the lumbar spine. Spine, 1996;21(2):235-41.
  2. Groenblad M, Virri J, Tolonen J, Seitsalo S, Kaeaepae E, Kankare J, Myllynen P, Karaharju EO. A controlled immunohistochemical study of inflammatory cells in disc herniation tissue. Spine, 1994;19(24)
  3. Young S, Bolton P, Dyson M, Harvey W, Diamantopoulos C.Macrophage responsiveness to light therapy. Lasers Surg Med, 1989;9(5):497-505.
  4. Lim W, Lee S, Kim I, Chung M, Kim M, Lim H, Park J, Kim O, Choi H. The antiinflammatory mechanism of 635 nm light-emitting-diode irradiation compared with existing COX inhibitors. Lasers Surg Med, 2007;39(7):614-21.
  5. Bjordal JM, Lopes-Martins RA, Iversen VV. A randomised, placebo controlled trial of low level laser therapy for activated Achilles tendinitis with microdialysis