manuel-terapi-ile-bel-ve-boyun-fitiginin-tedavisi

Manuel Terapi ile Bel ve Boyun Fıtığının Tedavisi

Manuel Terapi Nedir?

Manuel terapi, özellikle ülkemizde uygulanan fizik tedavi standart metotlarının aksine, bireye özel olarak gerçekleştirilen terapi yöntemidir.

‘El ile terapi’ anlamına gelen manuel terapi, çeşitli özel teknik ve uygulamalar kapsamında bireyde hizalama ve dengelemeyi amaçlayan tedavi yöntemidir. Manuel terapi, adı doğrultusunda, herhangi bir cihaz ya da makine kullanılmadan gerçekleştirilen tedavidir. Bu bakımdan manuel terapiyi, herhangi bir cihaz kullanılmadan, el ile yapılan eski bir fizik tedavi yöntemi olarak tanımlayabilmekteyiz.

Manuel tıp, insanlık tarihi kadar eski bir uygulanma pratiğine sahiptir. Hipokrat ve Galen’in ‘omur sütunu germe’, ‘bası ile yapılan tedavi’, el ve ayakta uygulanan değişik tedavilerden bahsettikleri kaynaklar mevcuttur. Yıllar boyunca doğu ve batı tıbbında uygulaması gerçekleştirilen manuel terapi, özellikle doğu tıbbında daha eskilere dayanan kullanım alanları taşımaktadır. Son 15-20 yıl içerisinde değişen ve gelişen yaşam koşullarıyla birlikte yükselişe geçmiş olan manuel terapi, günümüzde uygulanan başarılı bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Manuel terapi, özellikle bel ve boyun fıtıklarında, eklem ağrılarında başarılı sonuçların elde edildiği etkili bir tedavi yöntemidir.

Manuel Terapi Teknikleri Nelerdir?

Manuel terapi sırasında, kas spazmı, bel ve boyun fıtığı gibi durumların meydana getirdiği ağrıların ve eklem hareket kısıtlılığının ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştirilen bütün manevralar, yalnızca eller kullanılarak uygulanmaktadır. Manuel tıpta uygulanan bütün tekniklerin temel amacını, eklemde açıklıklarında meydana gelen azalma ya da artışların düzeltilmesi oluşturmaktadır. Manuel tıp uygulamalarında, kişiye özel ve belirlenen hedefe yönelik en etkili tekniğin seçilmesi amaçlanmaktadır.

Manuel terapi yönteminde, eklem blokajı ve manipülasyon olmak üzere iki temel unsur üzerinden hareket edilmektedir. Eklem blokajı; eklemde hareket açıklığında kısıtlama meydana gelmesine sebep olan durumlardır. Manipülasyon ise; eklem üzerine maksimum gerginlik oluşturarak yapılan, itme hareketidir.

Manuel terapi yöntemiyle gerçekleştirilen fizik tedavi tekniklerini şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

  • Manuel terapi ile, masaj yöntemi de dahil olmak üzere uygulamalar sonucunda doku ve kaslara basınç uygulanmaktadır. Uygulanan basınç yoluyla kaslarda rahatlama sağlanmakta, hasarlı dokunun düzenlenmesine yardımcı olunmakta ve yumuşak dokularda meydana gelen ağrı azaltılmaktadır.
  • Temel olarak yavaştan hızlıya doğru gerçekleştirilen ve farklı hızlarda uygulanan hareketler, kemik ve eklemlerde bükme, çekme ve itme etkisi oluşturmak amacıyla yapılmaktadır.

Manuel Terapi Öncesi Değerlendirmeler

Manuel terapi öncesi kişide meydana gelen eklem açıklığının en doğru şekilde tespit edilmesi ve bu doğrultuda titizlikle uygulamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bütün fizyoterapi yöntemleri öncesi gerçekleştirildiği gibi, manuel terapi öncesinde de oluşabilecek her türlü riskin önlenmesi amacıyla değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir.

Terapi uygulanacak olan bölgede, mevcut olan kas, kemik ve sinir hasarının boyutunun tespit edilmesi amacıyla ayrıntılı değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, özel fizik tedavi türlerinden birisi ya da birkaçı kişiye özel olarak belirlenmekte ve uygulanmaktadır.

Manuel Terapi ve Boyun Fıtığı Tedavisi

Boyun yapısı, belli hareket kabiliyetlerine sahiptir ve bu hareket kabiliyetlerinin kaybedilmesi ya da kısıtlanması durumunda ortaya çıkan durumlara boyun fıtığı adı verilmektedir.

Manuel terapi yöntemiyle, öncelikli olarak boyun bölgesinde temel hareket alanlarında meydana gelen kısıtlanmanın boyutları tespit edilmektedir. El ile gerçekleştirilen uygulamalar yoluyla, boyun hareket açılarında oluşan kısıtlanmaların ölçüleri belirlenmektedir. Bu aşamada, sorunun daha net olarak tespit edilebilmesi için radyolojik görüntüleme tekniklerinden de faydalanılmaktadır.

Boyun ağrısı durumlarında genellikle ağrının meydana geldiği noktaya ağırlık verilmekte ve tedavi ağrı merkezi üzerinden yapılmaktadır. Ancak manuel terapi yönteminin kavrayışı, omurganın bir bütün olduğu temeline dayanmaktadır. Omurga, içerisinde birçok bağlantı noktası bulunduran ve bu bağlantı noktalarının zincirleme şekilde birbirine bağlandığı bir yapıdır. Yani boyun bölgesinde meydana gelen bir sorun ya da boyun fıtığı, kalça ekleminin fonksiyonlarını sağlıklı şekilde yerine getirememesinden kaynaklı olabilmektedir. Aynı şekilde kişinin sağ tarafında bir bel ya da kalça ağrısı bulunması durumunda, sol taraftaki boyun sırt geçişinde hareket kısıtlılığı ortaya çıkabilmektedir. Bu bakımdan manuel terapi, omurgayı bir bütün halinde ele alarak gerekli teknikleri kişiye özel nitelikte uygulamaktadır.

Manuel Terapi ve Bel Fıtığı

Bel bölgesi de tıpkı boyun bölgesi gibi, belli bir hareket kabiliyetine sahiptir. Bel bölgesinin sahip olduğu anatomik ve fizyolojik hareket açılarında kısıtlanma meydana gelmesi ya da eklemin temel hareket kabiliyetini kaybetmesi durumu bel fıtığı olarak kendisini göstermektedir.

Manuel terapi yöntemiyle uygulanan elle burma ve çekme gibi çeşitli manevralar, eklemlerin sahip olduğu anatomik ve fizyolojik açıların geri kazandırılmasını amaçlamaktadır. Manuel terapi, bütün kas ve iskelet sistemi hastalıklarında olduğu gibi, bel fıtığı problemlerinde de sorunu bir bütün olarak ele almakta ve bu doğrultuda tedavi gerçekleştirilmektedir.

Manuel terapinin tedavi süresi, kişinin fiziksel ve psikolojik durumu doğrultusunda farklılık göstermektedir. Bel ve boyun fıtığı durumlarında, manuel terapi yöntemiyle 8 seansta etkili sonuçlar alınabilmektedir.