kandan-alerji-testi

Kandan Alerji Testi

Alerji ve Kan Testleri

Alerji testleri temel olarak iki yöntem ile; deriden ve kan yoluyla yapılabilmektedir. Deri yoluyla gerçekleştirilen alerji testleri, daha çok kimyasal alerjilerini araştırmak amacıyla yapılmakta, hızlı ve etkili sonuçlar ortaya koymaktadır. Alerji testlerinde kullanılan diğer yöntem olan kan testleri, hastadan alınan kan örneği ile vücuttaki alerjen maddelere karşı gelişmiş IgE karakterindeki antikorların ölçülmesini sağlamaktadır.

Alerjik reaksiyonun oluşmasında, vücuttaki IgE adı verilen antikorlar oldukça önemli bir yere sahiptir. Kandan yapılan alerji testleri, alerjene özgü nitelikte IgE antikorları (spesifik IgE) ve alerjene özgü nitelikte olmayan IgE (total IgE) düzeyinin araştırılması amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Kan Testiyle Alerji Tanısı

Alerji tanısı, kişinin vücudundaki IgE antikorlarının araştırılmasıyla gerçekleştirilebilmektedir.

Immünoglobülin E (IgE), direkt olarak alerjik reaksiyonlarla ilişkili olan bir proteindir. Normal bir vücutta, kanda çok küçük miktarlarda bulunan IgE antikorlarının, hastanın vücudunda bulunup bulunmadığı araştırılarak alerji tanısı gerçekleştirilmektedir.

Alerji tanısı yapılması için vücuttaki oranları değerlendirilen IgE antikorları, tehlike olarak algılanan durumlara karşı vücudun bağışıklık sisteminin bir bileşeni olarak savunma fonksiyonuna sahiptir. Bu doğrultuda, kişinin alerjiye yatkın olması ya da alerjik reaksiyon oluşturacak bir maddenin vücut tarafından algılanması durumunda, bir vücut duyarlılığı ortaya çıkmaktadır. Kişinin otlara, hayvan tüylerine, besinlere, polenlere, toza ya da herhangi bir maddeye alerjisi olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, vücut potansiyel alerjeni yabancı bir cisim olarak algılamakta ve bağışıklık sistemi harekete geçmektedir.

Potansiyel alerjenler, kan dolaşımında bulunan mast hücrelerine ve bozafillere bağlanan spesifik nitelikte bir IgE antikoru üretmektedir. Normal vücut yapısında çok küçük miktarda bulunan bu alerjen için özgül nitelikteki antikorların üretilmesiyle, kişide alerjik reaksiyonlar ortaya çıkmaktadır. Kan testleri ile, vücuttaki alerjen için özgül olan IgE antikorlarının mevcut olup olmadığı araştırılmakta ve bu doğrultuda tanı işlemi gerçekleştirilmektedir.

Kan testi vücut tarafından algılanan şüpheli tek bir antikora yönelik gerçekleştirilebileceği gibi, sık olarak karşılaşılan 35 alerjene, astım hastalığı gözlemlenen hastalarda solunumsal alerjenlere, çocuklarda solunumsal ve gıda alerjenlerine yönelik gerçekleştirilmektedir. Kan yoluyla gerçekleştirilen alerji testlerinin, değişik yöntemleri bulunmaktadır.

Kandan Alerji Testi Hangi Durumlarda Yapılır?

Vücudun bağışıklık sistemi tarafından, potansiyel alerjik maddeye savunma niteliğinde üretilen kandaki IgE antikoru miktarı, kandan alerji testi yapılarak araştırılmaktadır. Kan yoluyla gerçekleştirilen alerji testinin gerçekleştirildiği durumları şu şekilde sıralayabilmekteyiz;

  • Kişinin kullandığı birtakım alerji ilaçlarının bulunduğu ve bu alerji ilaçlarının kesilemediği durumlar
  • Şiddetli egzama hastalığı bulunan hastalarda
  • Şiddetli sedef hastalığı bulunan kişilerde

Kan yoluyla yapılan alerji testleri, çok küçük çocuklarda ve bebeklerde, birden çok kez gerçekleştirilen deri testlerine oranla daha çok tercih edilmektedir.

Kişide alerji belirtilerinin tekrarlaması ve ortaya çıkan belirtileri bir sebebin tetiklediği (belli bir besin maddesi, çevre koşulları vs.) düşüncesi söz konusu olduğu zaman ya da aile bireylerinin alerjiye sahip olduğu düşünüldüğünde, kan yoluyla alerji testinin yapılması gerekebilmektedir.

Kişide bir ya da birden fazla sayıda maddeye alerjiye sahip olduğunu düşündüren belirtiler gözlemlenmesi durumunda, genellikle alerjen-spesifik IgE antikor testine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kandan Alerji Testi Nasıl Yapılır?

Kan yoluyla yapılan alerji testlerinde, hastadan alınan bir tüp kan (serum) örneği ile çok sayıda alerjik hastalık araştırılabilmektedir. Hastadan alınan kandaki, IgE antikorunun düzeyi ölçülmekte, böylece belli bir madde veya maddelere karşı alerji belirtileri olup olmadığı saptanarak, detaylı bilgiler elde edilebilmektedir.

Kandan alerji testi tek başına uygulanabildiği gibi, deri prik testinin sonuçlarının desteklenmesi amacıyla da gerçekleştirilebilmektedir.

Kandan Yapılan Alerji Testleri Nelerdir?

Kan yoluyla gerçekleştirilen alerji testlerinde, vücutta bulunan alerjene özgü nitelikteki IgE antikorları (spesifik IgE) ve alerjene özgü olmayan IgE (total IgE) düzeyi araştırılmaktadır.

Total IgE testi, birçok alerji kliniğinde tarama testi olarak kullanılmaktadır.

Vücuttaki IgE miktarının 100’ün üzerinde olması durumunda, kişide alerji reaksiyonları artış göstermekte ve alerji olma ihtimali artmaktadır. Total IgE testi, kişinin hangi maddeye alerjisi olduğu ile ilgili detaylı bilgi vermemekte, aynı zamanda, alerji olmayan kişilerde ya da bazı alerji dışı hastalıklarda yüksek oranlar ortaya koyabilmektedir. Total IgE’nin 100’ün altında olması da kişide kesinlikle alerji olmadığı anlamına gelmemektedir.

Spesifik IgE alerji testi ise, özellikle gıdalara karşı oluşan alerjilerin tanısında ve arı alerjisinde faydalı bir tanı yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.