Proloterapinin yan etkileri nelerdir?

Proloterapide  sık  görülen  yan  etkiler  enjeksiyon  bölgesinde ağrının  artması (aslında beklediğimiz ve istediğimiz bir durumdur), morluk, şişlik, sertlik, grip  benzeri semptomlar, baş ağrısı  gibidir. Bu  yan  etkilerin  hastaya  bir  zararı  yoktur  ve  zamanla kendiliğinden  geçer.

Hangi Önlemler Alınıyor? 

Ciddi  yan  etkiler  ise  çok  nadiren  görülür.  Bir  örnek  verecek  olursak; A.B.D’ de   köklü  bir  proloterapi  kliniği  olan  Caring  Medical  verilerine  göre  uygulama  bölgesinde  enfeksiyon  riski  binde  bir  ile  onbinde  bir  arasındadır, biz  kliniğimizde  bu  riski  daha  da  düşürmek  için  ek  sterilizasyon önlemleri  alıyoruz ( steril  eldiven  kullanmak, izopropil  alkole  ek  olarak  betadin  kullanmak  gibi)