Proloterapi diğer tedavilerle kombine edilebilir mi?

Proloterapi ve Diğer Tedaviler

Proloterapi   diğer  bazı  tedavi  yöntemleriyle  kombine  edilebilir.Kan  dolaşımını  artıran  her  yöntem  proloterapinin  etkinliğini  artırır.Biz  kliniğimizde  proloterapiyi gerekli  gördüğümüz  hastalarda  İMS (İntramusküler Stimülasyon – Kuru İğne Tedavisi) ve Nöroproloterapi  ile  kombine  ederek  kullanıyoruz.