Meşrutiyet Mahallesi, Meşrutiyet Cd. No:12/17 Çankaya/Ankara

Proloterapi diğer tedavilerle kombine edilebilir mi?

Proloterapi   diğer  bazı  tedavi  yöntemleriyle  kombine  edilebilir.Kan  dolaşımını  artıran  her  yöntem  proloterapinin  etkinliğini  artırır.Biz  kliniğimizde  proloterapiyi gerekli  gördüğümüz  hastalarda  İMS (İntramusküler Stimülasyon – Kuru İğne Tedavisi) ve Nöroproloterapi  ile  kombine  ederek  kullanıyoruz.