Meşrutiyet Mahallesi, Meşrutiyet Cd. No:12/17 Çankaya/Ankara

Hangi durumlarda “Dorn Method” uygulanabilir?

Hastalığın organların iyileşmesini engelleyecek kadar ileri aşamada zarar vermediği durumlarda hemen hemen tüm hastalıklarda uygulanabilir.  Ancak özellikle  bel ve boyun ağrılarında Almanya'da en çok kullanılan yöntem  halini almıştır.  Dorn Method altındaki Bağlantı Tablosu'ndan her bir omurgaya denk gelen sinirler ile bağlantılı olası fiziksel ve duygusal olası rahatsızlıklar/hastalıklar görülebilir.