Böyle bir terapinin bilimsel bir geçmişi var mı?

 
1.  El ile hiç bir alet/edavat kullanılmadan yapılan böyle bir terapi, klasik tıpta bugüne kadar uygulanmayan bir yöntemdir.  Ancak devrim sayılacak şekilde yeni bir bilgi olarak her geçen gün biraz daha yayılmaktadır.  Örneğin farklı bacak boylarının ayarlanarak, pelvic dengenin yerine getirilmesi kalça, ilio-sacral ve muhtemel diz ve bilek eklemlerinin subluxation’un giderilmesi ile yapılmaktadır.  Klasik tıp ve chiropractic’teki inanışın aksine kısa olan değil, uzun bacak “problemli” olarak değerlendirilir.
 
2.  Osteopathic bilgilendirmeye göre, her bir omurun ve onun ilgili omurilik bağlantısının belli bir iç organ ile alakası vardır.  Yani bu yapılanmada (omurga) bir kayma, arızalanma olması durumunda, ilgili organın da etkilenmesi ve hastalığın oluşmasına neden olabileceği düşünülebilir.
 
3. Çin tıbbında, özellikle akapunktur ve meridyen biliminde, bitkisel sinir sistemi kullanılarak organların fonksiyonları karşılaştırılmış ve seviyelendirilmiştir.
 
4. Anatomi, fizyoloji, fizik, kimya ve diğer dallardaki Natural-scientific bilgilendirme değerlendirilebilir.
 
Farklı bacak boyu pelvic dengeyi bozmakta, ve bu da genellikle omurga problemlerinin temel nedenini oluşturabilecek ciddi yapısal bozukluklara neden olmaktadır.