Andulasyonun Biyofiziksel Çalışma İlkeleri

Andulasyonun Biyofiziksel Çalışma İlkeleri

Andulasyon, mekanik olarak uyarılmış titreşimlerin ve kızılötesi ışığın kombinasyonundan meydana gelmektedir. Hem bölgesel olarak, hem de tüm vücudu kapsayacak şekilde uygulanabilir. Kızılötesi ışık, titreşimlerin daha derine nüfuz edebilmesini temin etmektedir. ANDUBALANCE®’ın kalbinde bu eşsiz teknoloji yer almaktadır ve bu teknoloji, uzuvlarda tutulan suyun vücuttan atılmasını ve vücut ağırlığının doğal bir şekilde azaltılmasını sağlayacak şekilde geliştirilmiştir. Andulasyon titreşimleri stokastik olarak ayarlandıklarından ötürü, amplitüdleri ve frekansları her beş saniyede bir değişmektedir. Sonuç olarak sürekli “yeni” ve ‘’yenilenen titreşimlerin’’ etkisini deneyimleyen vücudumuzun, bu titreşim ve frekanslara alışarak etkilerinin azalması sonucuyla yüz yüze kalması mümkün değildir. Bu durum, uzun süreli ve düzenli seanslar sonucunda Andulasyonun yüksek etkinliğini açıklamaktadır.

Çalışma ilkesi 1

Hücrelerde enerji üretimi Yaşımız ilerledikçe, bu duruma paralel olarak hücrelerimizde üretilen enerji miktarında da düşüş yaşanır. Dolayısıyla rahatsızlıklara bizi yorgun, bitkin düşüren durumlara daha yatkın ve duyarlı bir hale geliriz. Andulasyon, vücudumuzun kendi ürettiği ve adenozin trifosfat molekülleri ya da ATP adı verilen enerji üretimini uyaran elektriksel mikro akımlar üretir. Andulasyon, hücrelerimizdeki enerji miktarını artırmakla kalmaz, aynı zamanda piezoelektrik etkisine bağlı olarak kolajen üretimini de artırır. Vücudumuzda bulunan en önemli protein kolajen olduğundan bu etki, bütün dokular için önemlidir.

Çalışma ilkesi 3

Kan dolaşımı stimülasyonu Hastanın yakındığı pek çok rahatsızlık, geniş yelpazeli ve azalmış bir kan akışı ile karakterize tıbbi durumlardan ileri gelmektedir ve bu durumlarda yetersiz bir kan dolaşımından söz edilir. Kan, vücudumuzda bulunan organların yeterli miktarda besin elde etmelerini sağlar. Kan dolaşımında meydana gelecek bir bozukluk ve kan dolaşımının aksaması durumunda organlar ihtiyaçları olan besinleri yeterli miktarda alamazlar ve biz de buna bağlı olarak kendimizi yorgun hissedip devamında hastalanırız. Andulasyon, kan dolaşımını artırarak organlarımıza gönderilecek esansiyel besinlerin tam olarak teminini ve yine organlarımızdaki atık maddelerin vücudumuzdan çok daha hızlı ve etkin bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlayarak bize sağlığımızı ve enerjimizi geri kazandırır.

Çalışma ilkesi 5

Lenf akışı stimülasyonu Lenf, bağışıklık sisteminin yaşamsal bir bileşeni olmanın yanı sıra, tüm organlarımızda bulunan metabolik atıkların ve sıvıların atılmasında da son derece önemli bir role sahiptir. Andulasyon, lenf akışını stimüle eder. Bundan dolayı suyun ve atığın rezorpsiyonunda önemli bir etkisi bulunmaktadır.